Elektronika

V oblasti elektroniky vyvíjíme a vyrábíme výrobky na míru dle potřeb zákazníka.

Našimi zákazníky jsou firmy (B2B) vyrábějící různá zařízení, ve kterých se uplatní na míru vyvinutý HW pro řízení dané technologie, regulátor, měřicí zařízení či jiná elektronika.

Máme široké know-how v digitální technice (mikroprocesorová technika, datové komunikace, ..) i analogové technice. Ve výrobcích aplikujeme nejnovější trendy jak pro zobrazení informací (kapacitní dotykové grafické displeje, webserver pro přímé zobrazení na chytrém telefonu, BT, ..), tak možnou konektivitu (LAN, WiFi, IoT, BT, GSM, LTE, RFID, ..)

Klademe důraz na kvalitu, ergonomii a cenovou efektivitu celého řešení.

Poskytujeme komplexní služby zakázkového vývoje a výroby

Analýza problematiky a návrh řešení

Se zákazníkem provedeme analýzu jeho potřeb a doporučíme vhodný způsob řešení. Společně posoudíme, v jakém prostředí má výsledná elektronika pracovat, jaký je požadavek na velikost a podobně. Dle typu zakázky navrhneme způsob ovládání dané elektroniky, navrhneme vstupní a výstupní prvky, mechaniku výrobku a dle přání zákazníka navrhneme design ovládacího panelu aplikace či celého finálního výrobku.

Vývoj a konstrukce elektronického zařízení včetně mechanické části a programového vybavení

Provedeme konstrukci mechaniky zařízení v programu SolidWorks.

Navrhneme schéma zapojení elektroniky a provedeme analýzu správné činnosti jednotlivých obvodů. Návrh elektroniky a plošného spoje provádíme v programu PADS s možností 3D modelů. Návrh je proveden s ohledem na odolnost proti rušení i minimalizaci elektromagnetického vyzařování (EMC).

Vyvineme potřebné programové vybavení, které následně se zákazníkem odladíme na dané aplikaci a provedeme praktické zkoušky.

Zkoušky v certifikované laboratoři (bezpečnost, EMC, ...)

Vedle testování výrobků v průběhu vývoje provádíme po dohodě se zákazníkem zkoušky na příslušných autorizovaných zkušebnách (bezpečnost, EMC, zkoušky dle příslušnosti daného výrobku).

Sériová výroba

Provádíme kompletní výrobu včetně mechanické kompletace. Všechny výrobky jsou při výrobě proměřeny a funkčně testovány. Pokud si to zákazník přeje, mohou být výrobky i  zahořovány. Výrobní dávky provádíme od kusové výroby až po tisícové série. Firma dodala celkem již více než 130.000 kusů vlastních výrobků - regulátorů, měřicích zařízení či jiné elektroniky.

Servis a technická podpora

Dodávkou výrobků náš vztah se zákazníkem nekončí. Provádíme následný záruční i pozáruční servis výrobků, technickou podporu zákazníka, tvorbu podkladů pro katalogové listy, návody k výrobkům, atd.

Naše výrobky

Velká část naší produkce je jako vestavěná elektronika vyvážena do celého světa.