Engineering

Provádíme kompletní engineering související s dodávkou strojů a technologií:

Konstrukce strojní

Konstruujeme v CAD programu Solidworks.

Námi prováděné služby:

Vizualizace a designové studie
Výpočty a analýzy
Detailní strojní konstrukce pomocí 3D modelování
Komplexní tvorba výrobní dokumentace

Konstrukce elektro

Provádíme kompletní projekty elektro řídicích systémů, snímačů, pohonů, rozvaděčů, ovládacích a informačních panelů, datových a silových propojení. Tvorbu projektů elektro provádíme dle běžného standardu užívaném v této oblasti - v návrhovém software Eplan. Projekty jsou zpracovány v souladu s platnými normami EN.

Programové vybavení

Provádíme kompletní řízení pomocí automatů PLC i průmyslových počítačů.  Pro více informací se podívejte do sekce Řízení strojů