Testovací a měřící stroje a zařízení

Vývoj a výroba jednoúčelových měřicích zařízení a testerů výrobků jsou oblastí, ve které se spojuje naše know-how z oblasti automatizace a široké zázemí a zkušenosti z vývoje a výroby zakázkové elektroniky. Provádíme tedy kompletní elektro (elektronicko)-mechanicko-optická testovací řešení dle potřeb našich zákazníků.

Příklady testovacích a měřicích zařízení

Komplexní testovací stroje

Vyvíjíme a vyrábíme dle požadavku komplexní testovací a měřicí stroje, které zahrnují vedle měření vlastností elektrických, optických či mechanických i funkční testy celků včetně ukládání naměřených dat.

Výstupní testery linek (EOLT)

Výstupní testery linek bývají doplněny návazností toku výrobků na samotnou výrobní linku a značením shodných výrobků (např. laserem, mikroúderem, štítky či RFID).

Testery fyzikálních vlastností

Provádíme měření těsnosti výrobků, měření mechanických parametrů výrobků – (rozměrové kontroly, kontrola vzájemného sestavení jednotlivých dílů, kontrola mechanické funkčnosti, měření mechanických charakteristik - sil i závislosti na dráze,..) měření mechanického namáhání, měření tlaků, průtoků, teploty, hlučnosti, atd.

Testery elektrických vlastností

Provádíme měření stejnosměrných a střídavých napětí a proudů, měření přechodových odporů, testování izolační pevnosti pomocí vysokého napětí, testování komunikací (CAN, LIN, Ethernet, RS485, RS232, USB, ..) a parametrů výrobků po elektronických sběrnicích, vyhodnocování dynamických průběhů rychlých elektrických signálů.

Kamerové testery

Pomocí kamerových systémů provádíme kontrolu shodnosti výrobků – kontrola kompletnosti, vzhledu a barvy výrobků, kontrola polohy a druhu částí, přítomnosti dílů, kontrolu nepoškozenosti dílů a sestav, kamerové odměřování mechanických rozměrů, rozpoznávání daných obrazů, čtení kódů (2D kódy – DataMatrix, QR; čárové kódy; čtení znaků - OCR), vyhodnocování kvality tisku, dále provádíme například kontrolu mazání, měření svítivosti, atd. Provádíme fotodokumentaci výrobků.

Aplikujeme kamerové systémy firem zejména Keyence, ale i Cognex, Sick, IFM, Omron, Technoteam a další – zpravidla dle požadavku zákazníka.

Stroje na záběh výrobku

Vyvíjíme a vyrábíme dle požadavku, když je potřeba provést prvotní funkční test nového výrobku po určitou dobu se sledováním jeho parametrů (tj. zaběhnutí výrobku).

Stroje na životnostní testy

Jedná se speciální zařízení pro dlouhodobé testování výrobků – v různých režimech, často v různých klimatických podmínkách.

Stolní měřicí a testovací zařízení

Vyvíjíme a vyrábíme dle požadavku stolní měřicí a testovací zařízení na míru dle potřeb zákazníka.