Výrobní linky

Vyvíjíme a vyrábíme kompletní výrobní linky složené z mechanických, elektrických, pneumatických a případně i hydraulických částí. 

Tam, kde je to vhodné, aplikujeme průmyslové roboty. Jako součásti linek navrhujeme a vyrábíme i speciální jednoúčelové stroje.

Pro kontrolu kvality výrobku či dílu vyráběného na lince často vyvíjíme speciální testovací a měřicí stroje a zařízení (EOLT – End Of Line Testery).

Podle požadavků zákazníka vyrábíme výrobní linky:

Automatické

U plně automatických linek výrobky postupně prochází jednotlivými operacemi bez zásahu obsluhy, obsluha pouze doplňuje vstupní materiály a provádí dohled nad linkou.

Poloautomatické

U poloautomatických linek s lidskou obsluhou často aplikujeme systém kontroly (POKA-YOKE), který zabraňuje výrobě nekvalitního výrobku vlivem chyby obsluhy. Případné neshodné části jsou oddělovány.

Manuální

Rovněž u manuálních linek aplikujeme systém kontroly práce obsluhy.