Obecné informace

Zakázkový vývoj a výroba je v elektronice naší hlavní oblastí.

 

Vyvíjíme aplikace digitální i analogové techniky. Velká část našich aplikací je založena na kombinaci analogových obvodů s mikroprocesorovou technikou. Používáme celou řadu mikroprocesorových rodin (Atmel, Silicon laboratories (Cygnal), Dallas, Microchip, ..).
Máme zkušenosti v oblasti přenosů dat a komunikací – Ethernet, LIN, CAN, Opentherm, připojení přes USB, RS485, RS232, radiový přenos, atd.
Pro zobrazování informací a zadávání dat používáme grafické a znakové LCD displeje či LED displeje, touch panely, standardní či zakázkově navržené klávesnice a podobně.

Při konstrukci je kladen důraz na kvalitu a cenovou efektivitu celého řešení.

Naše výrobky jsou navrhovány a vyráběny ve shodě s českými i mezinárodními normami elektro.
Úspěšně jsme realizovali i vývoj výrobku do výbušného prostředí (Ex).

Obdobně jako v automatizaci provádíme i v zakázkové elektronice komplexní služby:

 • Rozbor problematiky
Se zákazníkem provedeme analýzu jeho potřeb a doporučíme vhodný způsob řešení. Společně posoudíme, v jakém prostředí má výsledná elektronika pracovat, jaký je vestavný prostor pro elektroniku a podobně. Dle typu zakázky navrhneme například způsob ovládání dané elektroniky, navrhneme vstupní a výstupní prvky, mechaniku výrobku a dle přání zákazníka případně navrhneme design ovládacího panelu aplikace či celého finálního výrobku. 
 
  • Vývoj a konstrukce elektronického zařízení
Navrhneme schéma zapojení, případně provedeme odladění jednotlivých částí obvodů.
Návrh plošného spoje provádějí naši zkušení specialisté s ohledem na zvýšení odolnosti proti rušení i minimalizaci elektromagnetického vyzařování (EMC).
Kreslení schémat a návrh plošného spoje provádíme v moderním návrhovém systému PADS společnosti Mentor Graphics. Firma využívá automatických aktualizací tohoto návrhového software a konstruktéři se pravidelně účastní seminářů o novinkách.
U nových výrobků v převážné většině používáme technologii plošné montáže – SMT.
Součástí vývoje je i tvorba zákaznického programového vybavení pro danou aplikaci.

• Zkoušky
Vedle testování výrobků v průběhu vývoje provádíme po dohodě se zákazníkem zkoušky na příslušných autorizovaných zkušebnách (bezpečnost, EMC, zkoušky dle příslušnosti daného výrobku – automobilové, atd.).

  
 

• Dodávky
Výrobu provádíme od kusové výroby až po tisícové série. Všechny výrobky jsou funkčně testovány. Pokud si to zákazník přeje, mohou být výrobky i zahořovány. Provádíme kompletaci elektroniky do celých výrobků. Pokud si to daná aplikace vyžaduje, provádíme ochranu elektroniky zalévací hmotou.

• Poradenství, servis a technická podpora zákazníkům


Dodávkou výrobků náš vztah se zákazníkem nekončí, provádíme následný servis výrobků, technickou podporu zákazníka, tvorbu podkladů pro katalogové listy k výrobkům, atd.

 

Velká část naší produkce je zejména jako vestavěná elektronika vyvážena do celé řady evropských zemí.