Strojní konstrukce

 

V naší strojní konstrukční kanceláři provádíme:

 

  • vizualizace a designové studie
  • výpočty a analýzy
  • detailní strojní konstrukci pomocí 3D modelování
  • komplexní tvorbu výrobní dokumentace  

 

Používáme 3D CAD SolidWorks Pemium 2017, tj. komplexní řešení

pro 3D konstruování včetně výkonné simulace, ověřování návrhu, atd.