Software pro mikroprocesory

Provádíme kompletní vývoj zakázkového programového vybavení souvisejícího s aplikacemi mikroprocesorové techniky - programové vybavení pro jednočipové procesory v jazyce C a v Assembleru rodin ARM, Intel 51 (Silicon labs, Atmel, Dallas, ...), Intel X86, Microchip PIC,... 

Aplikace zahrnují například obsluhu barevného grafického displeje s touchscreenem, datové komunikace (Ethernet, LIN, CAN, USB, RS232, RS485,..), měření (elektrické veličiny, teplota, O2 - lambda, síla, dráha,..), aplikace pohonů (krokové motory, serva, asynchronní motory,.. ), regulátory, RFID, atd.