Monitorování výroby

Dle potřeb zákazníka dodáme systém udělaný na míru zákazníkovi, který z dané výroby sbírá data o jejím aktuálním stavu, monitoruje její průběh, provádí grafické zobrazení a vyhodnocení výsledků, ukládá data do databáze a podobně.

Sběr dat může být nejenom s využitím standardní komunikace po kabelech, ale i s využitím komunikace radiové. Pokud si to specifikace dané aplikace vyžaduje, je možné i využití autonomních zařízení pro záznam dat s možností příležitostního vyčtení dat.

Pro potřeby monitorování výroby aplikujeme grafické uživatelské panely, průmyslové terminály atd. Vyvíjíme a vyrábíme také zákaznické velkoplošné zobrazovače a ukazatele stavu výroby, stavu měřených veličin či jiné ukazatele.

Speciální aplikací pro ruční pracoviště je námi vyvinutý a dodávaný Zobrazovač pracovního cyklu s radiovým přenosem dat.