Jsme příjemci dotace z fondů ESFČR

 

Společnosti ESY s.r.o., zabývající se oblastí automatizace, vývojem a výrobou zakázkové elektroniky a vývojem SW, ukončila ke dni 31. července 2011 projekt podporující vzdělanost zaměstnanců s názvem „ Systematické zvyšování profesní vzdělanosti zaměstnanců a konkurenceschopnosti společnosti“ a tím i čerpání dotace z prostředků ESF.

Projekt byl zaměřen na podporu dalšího vzdělávání zaměstnanců firmy Esy s.r.o. a rozvoj firemních aktivit, neboť strategickým cílem společnosti je nejen dlouhodobě poskytovat kvalitní služby svým klientům, ale i zajistit všem zaměstnancům vzdělávání v souladu s požadavky a plány firemních aktivit. Na projekt byla firmě poskytnuta dotace z Evropských sociálních fondů – operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 

Hlavním cílem tohoto projektu bylo zlepšení postavení společnosti na trhu a to prostřednictvím systematického zvyšování adaptability zaměstnanců na měnící se trendy s hlavním důrazem na schopnosti zaměstnanců při práci s novými technologiemi.

 

Nově nabyté znalosti zaměstnanců podpořily a dále podporují rozvoj společnosti a zvyšují tak její konkurenceschopnost. Protože se společnost zaměřuje na práci s novými technologiemi, je pro společnost v mezinárodním prostředí nutnou podmínkou neustále zlepšovat znalosti zaměstnanců nejen ve svém technickém oboru, ale i jazykové znalosti a všeobecný přehled. V této snaze uskutečněný vzdělávací projekt výrazně pomohl.

 

Dílčí část aktivit se zaměřila i na prohloubení aktuálního ekonomického vzdělávání příslušných pracovníků společnosti. Vzhledem k neustálým změnám daňových zákonů byla tato aktivita také velmi přínosná.

 

Proběhlé vzdělávací aktivity projektu představují obecné vzdělávání. Cílová skupina získala znalosti a dovednosti uplatnitelné na trhu práce.

 

Pro realizaci vzdělávacích aktivit bylo využito externích i interních lektorů. Doba realizace projektu byla 24 měsíců.

 

Vzdělávací projekt splnil své cíle a je celkově hodnocen jako úspěšný.

 

Vzdělávání zaměstnanců probíhá ve společnosti nadále bez ohledu na ukončení podpory z fondů ESF.

 Kalendář s
            publicitou projektu

Fotografie ze školení